Rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle

Att nå ut till din målgrupp via sociala medier är helt rätt väg att gå. Det är nämligen där de allra flesta finns. En rapport från Svenskarna och Internet från 2018 visar att 83 procent använder sociala medier, 63 procent dagligen. Det är en klar ökning från året innan. Facebook är fortfarande det största sociala nätverket, men tvåan Instagram och trean Snapchat kommer allt närmare.

Summa summarum: Svenskarna använder sociala medier allt mer.

CASE:
Målgruppsanpassad annonsering når ut till potentiella kunder för AAK

Bakgrund: När AAK förädlar och renar vegetabiliska oljor från framför allt svenska rapsfrön bildas phosforkalk – en ren återvinningsprodukt. Genom att återföra ämnet i åkermarken tillförs ett rikt innehåll av kalk, fosfor och magnesium som är bra för skörden. Istället för att AAK ska lägga denna restprodukt på deponi erbjuder de lantbrukare inom tolv mils radie att gratis få phosforkalken transporterad till sin mark. Win-win, helt enkelt.

Nu är det dags att uppmärksamma lantbrukare på att det är dags att beställa, och under året har vi på Annaochanna arbetat fram en kampanj i tre steg.

Definiera en målgrupp
För att få ut bästa möjliga av kampanjen började vi med att noggrant definiera en målgrupp: Lantbrukare och bönder med 20 hektar växtodling inom tolv mils radie från Karlshamn. Här är parametrar som kön och ålder ointressant.

Geografisk spridning
För att enklare kunna följa upp och mäta resultatet av kampanjen delade vi upp målgruppen i fyra områden – Småland, Blekinge, Kristianstad och övriga östra Blekinge. Kampanjen kommer att köras en månad i stöten, till ett område i taget.

Steg 1 – DR-utskick
Kampanjen inleddes i början av maj med ett DR-utskick till vår målgrupp i Kristianstadområdet. I utskicket hänvisas lantbrukaren att besöka hemsidan, phosforkalk.se, eller ringa lantmästare Thomas Nilsson för rådgivning eller beställning. Utskickets budskap är enkelt ”Dags att investera i din jord – helt utan kostnad”. I kuvertet finns även en penna med kontaktuppgifter och en pennhållare som lantbrukaren kan sätta upp i sin maskin. Syftet är att hela tiden påminnas om AAK.

Steg 2 – Facebookannonsering
I samband med utskicket publicerade vi animerade annonser med samma budskap, sammankopplat till hemsidan där den som är intresserad kan läsa mer. Målgruppen anpassades precis som vid DR-utskicket, och totalt nådde vi 7 000 människor med de rätta intressena. Det resulterade i ett hundratal klick in till hemsidan, och även några samtal direkt till Thomas Nilsson. Enligt Facebooks 10-gradiga poängskala nådde kampanjen 8-10 poäng, vilket är ett riktigt bra utslag. Det betyder att rätt målgrupp har nåtts av rätt budskap.

 

Steg 3 – Telefonuppföljning
Eftersom vi har definierat en målgrupp kan vi också se vilka som nåtts av annonseringen på Facebook. Dessutom har vi adresslistorna vi köpt in vid DR-utskicket. Efter maj månad, när den första delen av kampanjen är avklarad, kommer Thomas Nilsson på AAK att fortsätta med en telefonuppföljning med förhoppningen att hitta intresserade lantbrukare som nåtts av annonserna, men inte tagit sig tid att ringa själva.

Resultat
Utslaget efter annonseringen till Kristianstadområdet har varit bra, men eftersom den inte är helt avslutad går det inte att säga exakt hur den gick. Det vi vet är att det varit ett hundratal besökare på phosforkalk.se, samt några telefonsamtal till Thomas Nilsson.

Under sommaren kommer vi att fortsätta i de andra områdena, och till hösten vet vi exakt hur det gick.

I kampanjen har Annaochanna stått för idé, originalproduktion, bilder, utskick, inköp och uppföljning av statistik som vi sammanställer och rapporterar. Det viktigaste i den här kampanjen har varit att definiera och hitta rätt målgrupp för att kunna nu ut med rätt budskap, vid rätt tillfälle.

Vill du ha hjälp med en målgruppsanpassad kampanj?
Tveka inte att höra av dig till oss. Ring 0456-440 300 så diskuterar vi vilka möljigheter som finns över en kopp kaffe!

4 tips för att lyckas med din annonsering

  1. Definiera din målgrupp. Var bor dem? Vad har de för intressen? Hur gamla är dem? Vad jobbar de med? När du lär känna din målgrupp är det betydligt enklare att nå ut.
  2. Sätt upp ett tydligt och mätbart mål. Vad vill du att kampanjen ska leda till? Ska 10 personer ringa dig eller ska du sälja 150 fler tröjor? Viktigt är att det går att mäta!
  3. Välj rätt plattform. Ta reda på var din målgrupp finns!
  4. Bestäm en budget. Ska du satsa rejält eller börja lite försiktigt?