Kund: APOCCA & MLK
Uppdrag: Få de två företagen att kännas som en helhet. Varumärkesarbete, logotyp, hemsida och grafisk profil.

Bakgrund
APOCCA är ett ingenjörsföretag inom automation, industriell elteknik och projektledning. De erbjuder allt från rådgivning och förstudier till kompletta automationslösningar inklusive hårdvara, driftsättning och service. MLK är en komplett leverantör av elutrustningar. De utför konstruktion, installation och service för industriella ändamål. APOCCA och MLK har i dag kontor i Kristianstad, Malmö och Singapore.

Under 2017 förvärvade APOCCA MLK. Målet var att bli en helhet, eftersom de båda verksamheterna kompletterar varandra på ett bra sätt. Hur de skulle komma dit var dock inte självklart. ”Ska vi fortfarande vara två företag eller ska vi så småningom bli ett? Vad skulle det i så fall innebära? Ska vi ha en eller två hemsidor? Hur gör vi med loggorna?” Frågorna var många, och något år efter förvärvningen kontaktade de oss på Annaochanna. Under våren 2018 inledde vi därefter ett stort varumärkesarbete som tagit APOCCA och MLK dit de är i dag.

Utmaning
MLK har gjort sig ett namn och har i dag en stor kundkrets. Att bara låta MLK försvinna under APOCCA var därför inget alternativ. Samtidigt ingår de nu i samma koncern – men ser helt olika ut. Innanför APOCCA:s dörrar är allt rött, och innanför MLK:s dörrar är allt blått. Loggor, visitkort, arbetskläder – ja i stort sett allt material – är dessutom helt olika för de båda företagen.

Uppdraget blev att få APOCCA och MLK att kännas som en helhet – utan att låta MLK försvinna ur bilden.

RESULTAT

APOCCA Group
I dag är företagen en komplett helhet som numera går under namnet APOCCA Group där APOCCA utvecklar, MLK producerar och tillsammans levererar. Såväl ”APOCCA” som ”MLK” finns kvar som två delar i denna helhet. Vid exempelvis företagspresentationer kan de nu presentera sig separat som APOCCA och MLK, men de kan också presentera sig som en helhet under APOCCA Group.

Under året kommer vi att fortsätta arbetet med att få företagen att känna sig som en komplett leverantör. Vi har bland annat tagit fram mässmaterial till Industrimässan som gick av stapeln den 5 februari, där APOCCA Group för första gången ställde ut som en helhet.

Hemsida
Varumärkesarbetet landade i en gemensam hemsida – där helheten i form av APOCCA Group presenteras, men också med en varsin undersida för både APOCCA och MLK och respektive ”företags” expertisområde. De har samma formspråk, men särskiljs genom den röda och den blåa färgen.

Logotyp
Vi valde att arbeta efter APOCCA:s befintliga logotyp. Det resulterade i en ny ”uppfräschad” variant till APOCCA och en helt ny till MLK i samma grafiska utseende. Det som binder ihop logotyperna är den grafiska utformningen och cirkeln. För att förtydliga vad som särskiljer de båda företagen har vi även lagt till en payoff med ord för respektive företags område.  APOCCA blev ”electrical engeneering & automation” medan MLK blev ”electrical equipment & installation”. De har olika inriktningar, men hänger ändå ihop och kompletterar varandra.

Även APOCCA Groups logotyp ingår i samma grafiska profil för att skapa igenkänning. Till APOCCA Group har vi dessutom tagit fram en gemensam symbol med payoffen ”we develop, we produce, we deliever” där ”develop” symboliserar APOCCA, ”produce” symboliserar MLK och ”deliever” symboliserar helheten.

Grafiskt material
Utöver hemsida och logotyp har vi även tagit fram nya visitkort, företagsfolder, roll uper och mässmaterial inom den nya grafiska profilen.

Arbetsgrupp på Annaochanna
Strateg/CD: Anna Ingesdotter
Grafisk formgivare/fotograf: Jenny Stenberg
Copywriter: Tove Ronnebäck