Circom Solution AB är ett växande företag som vill rekrytera kunder i närområdet. Circom erbjuder en bredd av IT-tjänster som mer eller mindre handlar att bygga ett samarbete utefter kundens behov. I stort och smått. Allt från att vara en rådgivare vid investeringsbeslut till att sköta löpande service. Men även en tillgång i arbetet med att ligga i framkant vad gäller den digitala utvecklingen på olika områden. Det är svårt att definiera exakt vad Circom gör – för det är olika från kund till kund. Men övergripande handlar det om att bygga IT-miljöer anpassade efter kundens behov både vad gäller utrustning och support. Circom har utarbetat en grafisk profil med logotyp som under flera år använts för att skapa kännedom om företaget. Införsäljning har till största delen skett via personliga möten eller träffar alt profilering av logotyp i olika sammanhang. Företaget växer både i medarbetare och kunder men på senare tid har behovet av kommunikation som särskiljer och förtydligar verksamheten ökat. Bland annat en uppdatering av hemsidan med mer än bara en företagspresentation. Hur, var, när, vad och varför ska Circom kommunicera och vad står varumärket för? Vilka värden är relevanta? Det har nu Annaochanna fått i uppdrag att se över som helhetspartner vad gäller varumärke och kommunikation.