Recent Works

Kategorier

Emå

/Emå

Emåmejeriet

Uppdrag: Ta fram kommunikation för butik och handel som ökar intresset för Emåmejeriets produkter. Syfte: Ta marknadsandelar i Småland, Östergötland och Blekinge. Mål: Öka försäljningen på lång sikt. Ide och förslag: Emåmejeriet betalar bönderna närmare 70 öre mer per litern än det rådande marknadspriset. Det innebär att mjölkbonden som levererar till Emåmejeriet får lönsamhet i sin [...]