Beskrivning av projekt

Uppdrag: Plåtslagarelind behöver förnyelse både vad gäller logotyp och hemsida.  
Syfte: Enhetlig grafisk form och en modern hemsida både designmässigt och tekniskt.
Mål: På sikt öka omsättningen och försäljningen och utvidga.

Ide och förslag:
Plåtslagarelind har en lång historia med svenska flaggor i sin logotyp. Att helt ändra utseende och skapa ny logotyp och inte behålla någon igenkänning alls är riskfyllt. Nya bilder på pågående projekt i området togs för att skapa närhet och professionell känsla.

Resultat: Just lanserat och därför finns i skrivande stund inget att rapportera.

Se sidan på www.platslagarelind.se