Beskrivning av projekt

Uppdrag: Layout av programblad och annonser inför varje match. 
Syfte: Bygga varumärket Mjällby AIF. 
Mål: Få fler att komma på matcher samt att få fler sponsorer. 

Ide och förslag:
Vi har lyft fram Mjällby AIF färger och skapat mallar som lyfter fram sponsorerna logotyper.

Resultat: Arbetet har ännu ej utvärderats.