Beskrivning av projekt

Aarhus Karlshamn är en av världens ledande tillverkare av vegetabiliska oljor och fetter, främst till livsmedelsindustrin men också till kosmetika, foder och tekniska produkter. När de vegetabiliska oljorna och fetterna renas kvarstår en ren naturprodukt – phosforkalk.

Så, vad är det för speciellt med phosforkalk?

Ja, det är inte helt lätt att förklara, och därför kom AAK:s lantmästare Thomas Nilsson till oss.

Kund: AAK och lantmästare Thomas Nilsson.

Uppdrag: Öka kännedomen om restprodukten phosforkalk samt få fler lantbrukare att boka tid med Thomas Nilsson för rådgivning.

Enkelt förklarat är phosforkalk en restprodukt som kvarstår när vegetabiliska oljor och fetter renas. Genom att återföra produkten, vars värde framför allt ligger i fosfor, magnesium och kalk, ökar skörden med 10-15 procent. Hela processen blir helt enkelt ett naturligt kretslopp. I stället för att lägga restproduktion på deponi levererar AAK phosforkalk vidare till lantbruk – helt utan kostnad. De tre sistnämnda orden får många att höja på ögonbrynen. Hur kan en produkt, som sägs vara så bra, vara helt gratis?

För att öka kännedomen om phosforkalk, förklara varför restprodukten är gratis och få fler lantbrukare att boka rådgivning föreslog vi mässor. Det resulterade i en första mässa under jordbruksdagarna i Önnestad i mitten av januari i år.

Mål: Informera om restprodukten phosforkalk och få fem lantbrukare att boka rådgivning.

För att nå målet tog vi fram mässmaterial: En informativ folder, två rollups och giveaways i form av rapsoljeflaskor med personliga etiketter. Innan mässan sammanställde vi även försök med phosforkalk från Råbelövs Gods utanför Kristianstad:

Resultat? Även om besöksantalet var aningen lågt lyckades Thomas Nilsson få fem bokade rådgivningar. Resultatet är en del av ett långt researcharbete och det gläder oss att vi tillsammans med Thomas Nilsson och AAK nådde det kortsiktiga målet.

 

 

Grafisk formgivning: Jenny
Copy: Tove
Foto: Serny
Strategi: Anna