Beskrivning av projekt

Norje Smidesfabrik tillverkar och utvecklar redskap för entreprenad, lantbruk och industri. Företaget grundades 1943 av Gösta Hermansson och drivs numera av tredje generationen i familjen. Sedan 2017 arbetar vi på Annaochanna marknadsföringen till det anrika Sölvesborgsföretaget och under hösten påbörjade vi ett varumärkesarbete.

Kund: Norje Smidesfabrik
Uppdrag: Varumärkesarbete

En av delarna i varumärkesarbetet har varit att hitta Norjes kärnvärde. Det finns flera olika sätt att göra detta på, men vi valde att arbeta utifrån ett så kallat brandwheel. Genom att ta fram företagets fakta, fördelar, värden och personlighet fick vi till slut fram Norjes kärnvärde, eller ”brand essence”: Från generation till generation.

Från generation till generation handlar dels om Norjes långa historia, och att det är just ett familjeföretag. Men det handlar även om deras redskap, som håller i generationer. Eftersom de sedan starten 1943 har egen tillverkning kan de genom sin långa erfarenhet i branschen garantera hög kvalitet. Svensktillverkningen bidrar dessutom till ett miljötänk som genomsyrar hela verksamheten.

Utifrån varumärkesarbetet kommer vi sedan arbeta vidare med Norjes kommunikation. Redan i dag syns den på exempelvis norje.se och deras kataloger. Med start i maj kommer det nya kommunikationskonceptet dessutom att synas på olika mässor. Det all kommunikation har, och kommer att ha, gemensamt är att utgångspunkten är från generation till generation.