Beskrivning av projekt

Uppdrag: Ta fram kommunikation för butik och handel som ökar intresset för Emåmejeriets produkter.
Syfte: Ta marknadsandelar i Småland, Östergötland och Blekinge.
Mål: Öka försäljningen på lång sikt.

Ide och förslag:
Emåmejeriet betalar bönderna närmare 70 öre mer per litern än det rådande marknadspriset. Det innebär att mjölkbonden som levererar till Emåmejeriet får lönsamhet i sin produktion och kan tjäna pengar.

Resultat: Emåmejeriet blev hotade att bli stämda av Arla om det inte omedelbart plockade ner butikskampanjen och kommunikationen på Facebook. Emåmejeriet tejpade över budskapet “inte svenska bönder” och fortsatte kampanjen som fick stor uppmärksamhet på Dagens Nyheter och sociala media.