Beskrivning av projekt

Celltech Abatel AB

Produktfotografering av celltech stora batteri sortiment. De små och mellanstora batterierna är fotograferade i vår studio och de stora tunga batterierna är fotograferade på Celltechs lager med vår mobila studio.

Celltech Abatel AB är Sveriges ledande batterileverantör har  kompetens och erfarenhet att vara länken mellan idé och färdig produkt. Genom att vara svensk industris avdelning för batterier, bidrar Celltech till att Sverige är ledande inom batteridrivna produkter

www.celltech.se